ท่านที่มีความสนใจจะมาบวชชีพราหม(ไม่โกนผม)หรือเนกขัมมะปฏิบัติ ท่านสามารถอีเมล์หรือโทรมาแจ้งให้ทางวัดทราบก่อนล่วงหน้าเพี่อความสะดวกต่อการจัดที่พัก
ทางวัดเปิดให้ผู้สนใจมาปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิตลอดทั้งปี

 ที่อยู่และเบอร์โทรวัดสันติวงศาราม

Wat Santiwongsaram Registered Charity No.   1123606
107 Handsworth Wood Road, Handsworth Wood,  Birmingham, B20 2PH

Tel: 0121 551 5729, 0121 523 6855

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Facebook: Wat Santiwongsaram    

Website:www.watsantiwong.com


Last Updated on Saturday, 05 December 2015 23:08